Bóg Miłosierny w Starym Testamencie?

Chcąc mówić o miłosierdziu Bożym ukazanym w Starym Testamencie trzeba też zająć się znaczeniem słowa „miłosierdzie”. Jest to niezbędne chociażby ze względu na istniejące, zarówno w przeszłości jak i współcześnie, różnice w rozumieniu tego pojęcia.

Podczas tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia zaproponowaliśmy naszym Czytelnikom cykl, w którym chcemy zatrzymać się nad siedmioma biblijnymi scenami ze Starego Testamentu, ukazującymi Boga jako tego, który jest łaskawy i miłosierny. Chcąc mówić o miłosierdziu Bożym ukazanym w Starym Testamencie trzeba też zająć się znaczeniem słowa „miłosierdzie”. Jest to niezbędne chociażby ze względu na istniejące, zarówno w przeszłości jak i współcześnie, różnice w rozumieniu tego pojęcia. Różnice nie tylko między ludźmi niewierzącymi i wierzącymi, lecz także wśród samych wierzących. Skoro, więc jeden termin, w obrębie jednej kultury, jednej religii, jednego kręgu językowego, jest różnie rozumiany, to pewny jest fakt, że w innych zupełnie odmiennych kulturach, takich jak słowiańska i semicka, rozumienie tego terminu także nie będzie takie same. Należy, więc zapoznać się z różnymi definicjami, poprzez które usiłowano i usiłuje się oddać istotę miłosierdzia, najpierw od strony świeckiej, a potem chrześcijańskiej. W celu wyodrębnienia cech charakterystycznych dla miłosierdzia trzeba także omówić jego związek z takimi pojęciami jak: miłość, sprawiedliwość, prawo. Niezbędne jest również zajęcie się tymi terminami, którymi posługiwali się natchnieni autorzy Starego Testamentu dla wyrażenia istoty miłosierdzia.
W dalszej kolejności zaś chcemy ukazać, z konieczności w sposób bardzo skrótowy, najważniejsze cechy miłosierdzia Bożego, jego przedmiot, a także przejawy w Starym Testamencie.

1. Słowo "miłosierdzie" :.
a) Rozumienie świeckie :.
b) Znaczenie chrześcijańskie :.


2. Powiązania miłosierdzia z miłością, sprawiedliwością i prawem :.

3. Terminologia starotestamentalna :.
a) Określenia w języku hebrajskim :.
b) Określenia w języku greckim :.

4. Cechy miłosierdzia Bożego :.
5. Przedmiot i przejawy Bożego miłosierdzia :.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg