ENCYKLIKA "PROVIDENTISSIMUS DEUS"

O STUDIUM PISMA ŚW. - 18.11.1893 r.

WSTĘP :.

I. ZNACZENIE I DONIOSŁOŚĆ STUDIÓW BIBLIJNYCH – RYS HISTORYCZNY :.

1. Pismo św. w życiu i nauczaniu Jezusa i Apostołów
2. Pismo św. źródłem nauczania chrześcijańskiego
3. Zachęty do studium Biblii pozostawione przez Ojców Kościoła
4. Troska Kościoła o czerpanie z Ksiąg świętych
5. Pismo św. w życiu i nauczaniu Kościoła
A. Prace Ojców Kościoła
B. Prace Scholastyków
C. Troska Papieży w nowszych czasach


II. O METODZIE STUDIÓW BIBLIJNYCH :.

1. Ataki współczesnej nauki na autorytet Pisma św.
2. Konieczność odnowienia studiów biblijnych
A. Wybór i przygotowanie wykładowców Pisma św.
B. Podstawy i początki nauczania - wstęp do Pisma św.
C. Wyjaśnianie tekstu
D. Podstawą wykładu na być Wulgata
3. Zasady interpretacji świętych tekstów - zasady hermeneutyki
A. Zasady wynikające z ludzkiego charakteru Biblii
B. Zasady wynikające z Boskiego charakteru Biblii
4. Studium Biblii duszą teologii


III. OBRONA PISMA ŚW. PRZED ATAKAMI :.

1. Potrzeba nowej apolegetyki biblijnej
2. Środki, jakich trzeba używać broniąc Ksiąg świętych
A. Znajomość starożytnych języków wschodnich
B. Odpowiednie stosowanie krytyki zewnętrznej i wewnętrznej
C. Zasady interpretacji tekstów, które zawierają materię przyrodniczą
D. Jak posługiwać się opiniami dawnych komentatorów Biblii?
E. Ogólne zasady interpretacji tekstów, które zawierają materię historyczną
F. Możliwość błędów popełnionych przez kopistów
3. Nauka o natchnieniu Pisma św.
A. Nie można ograniczać zakresu natchnienia
B. Przypomnienie nauki Soborów o natchnieniu i autorytecie Ksiąg biblijnych
C. Człowiek współpracował z Bogiem w powstaniu Biblii
D. Boskie autorstwo Biblii zachowuje ją przed błędem
4. Współdziałanie wszystkich katolików w obronie Ksiąg świętych
5. Ostatnie rady dotyczące obrony Pisma św.


ZAKOŃCZENIE :.

___________________________________________________________________
Niniejszy tekst jest uwspółcześnionym nieco przekładem łacińskiego tekstu Encykliki dokonanym przez J. Archutowskiego. Przekład został opublikowany przez Koło Biblistów U .U J. w broszurze pt.: Encyklika Papieża Leona XIII. Providentissimus Deus (Tekst i przedmowa), Kraków 1934, Wydawnictwo Koła Biblistów U. U. J. - L. 2, str. 23- 55. Tekst łaciński: Leonis XIII Pontificis Maximi Acta, Romae 1894, 13, 326-364; ASS 26 (1893-94) 269-292; EB 81-134.

Numeracja akapitów wg Enchiridion Biblicum. Documenta ecclesiastica Scripturam spectantia, Neapoli – Romae 1961.


(tekst za: apologetyka.katolik.net.pl)

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg