ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE II TURY ETAPU VI

(18.05. – 24.05.)
Pytanie 1 [71]

W którym Liście i w którym rozdziale tego Listu św. Paweł pisze, jak musiał upominać apostoła Piotra?

ODPOWIEDŹ:

W 2 rozdziale Listu do Galatów.


Pytanie 2 [72]

W którym Liście i w którym rozdziale tego Listu św. Paweł zachęca, by chrześcijanie gotując się do walki przyoblekli rynsztunek żołnierski?

ODPOWIEDŹ:

W 6 rozdziale Listu do Efezjan

ewentualnie także w Rz 13, 1Tes 5


Pytanie 3 [73]


W jakim mieście uczniów Jezusa zaczęto nazywać chrześcijanami? Proszę podać dwie (pełne) najczęściej używane nazwy tego miasta.

ODPOWIEDŹ:

Antiochia Syryjska, Antiochia nad Orontesem

można też spotkać się również z nazwą Antiochia koło Dafne


Pytanie 4 [74]

Jakich cudów dokonał na Malcie św. Paweł?

ODPOWIEDŹ:

Uzdrowił ojca namiestnika Malty, Publiusza i innych mieszkańców Malty


Pytanie 5 [75]

Na podstawie listu do Filemona proszę przedstawić stosunek św. Pawła do niewolnictwa

ODPOWIEDŹ:

Najkrócej mówiąc – nie postuluje jego zniesienia, nie dąży do wyzwolenia niewolników, lecz do traktowania ich jak braci, czyli w duchu chrześcijańskiej miłości. Tym samym nie opowiada się za zmianą istniejących struktur społecznych, co w ówczesnym świecie nie było brane pod uwagę, lecz za ożywieniem ich miłością.
 

«« | « | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama