ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE I TURY ETAPU VII

(01.06. – 07.06.)
Pytanie 1 [81]

O jaki dar duchowy św. Paweł zaleca troszczyć się przede wszystkim?

ODPOWIEDŹ:

Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa! (1 Kor 14,1)


Pytanie 2 [82]

Co zostało nakreślone przed oczami adresatów jednego z Listów św. Pawła?

ODPOWIEDŹ:

O, nierozumni Galaci! Któż was urzekł, was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? (Ga 3,1)


Pytanie 3 [83]

Jakie są owoce światłości według św. Pawła?

ODPOWIEDŹ:

Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. (Ef 5,9)


Pytanie 4 [84]

Św. Paweł twierdził, że w pewnych okolicznościach kobieta nie powinna się odzywać się publicznie. Gdzie jest o tym mowa w jego Listach?

ODPOWIEDŹ:

w Pierwszym Liście do Koryntian
Tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych, kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć; nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to Prawo nakazuje. A jeśli pragną się czego nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów! Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu. (1 Kor 14,33b-35)

w Pierwszym Liście do Tymoteusza
Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem lecz [chcę, by] trwała w cichości. (1 Tm 2,12)


Pytanie 5 [85]

Kilka Listów św. Pawła określa się wspólną nazwą wywodzącą się od miejsca ich napisania. Jaka to nazwa i jakie Listy?

ODPOWIEDŹ:

Listy więzienne - List do Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, List do Filemona

«« | « | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama