Winnica Pańska

Starotestamentowe figury Kościoła.

Czy to oznacza definitywny koniec winnicy?

Czytając Księgę Izajasza napotykamy jeszcze jeden fragment – bardzo zbliżony tematycznie do poprzedniego – w którym Bóg kolejny raz daje wyraz swej miłości do winnicy:

„W owym dniu powiedzą:

Winnic to rozkoszna! Zaśpiewajcie o niej!

Ja, Jahwe, jestem jej stróżem;

nawadniam ją nieustannie;

strzegę jej w nocy i za dnia,

aby jej nie wyrządzono szkody;

nie gniewam się na nią!

Jeśli mi przyniesie ciernie i osty, wydam im wojnę

i spalę je wszystkie razem!

Jeśli się odwoła do mojej protekcji,

zawrze ze mną pokój, będzie miała ze mną pokój!

Nadejdą dni, kiedy Jakub zapuści korzenie,

Izrael wypuści pączki i kwiaty,

a swoimi owocami napełni ziemię!” (Iz 27,2-6).

Jahwe – podobnie jak w pierwszej „Pieśni o winnicy” – opowiada o swoim niestrudzonym działaniu na rzecz winnicy. Tym razem jednak mowa jest nie o minionych znakach dobroci i dowodach miłości, ale o dalszej trosce o nią. Słuszny gniew ustępuje więc miejsca przebaczeniu. Wyraźnie można dostrzec kontrast: o ile w rozdziale piątym Jahwe zagroził, że zakaże chmurom spuszczać deszcz – tak teraz nakazuje deszczowi padać nieustannie; o ile w poprzedniej pieśni Bóg zapewnił ochronę winnicy przez otoczenie jej murem – tak teraz On sam będzie jej stróżem, który dniem i nocą będzie dbał o jej bezpieczeństwo; o ile poprzednio Pan pozwala rosnąć cierniom i ostom w opuszczonej winnicy – tak teraz chwasty te zostaną natychmiast zniszczone w ogniu. Pojawia się więc zapowiedź odnowionej i odrodzonej winnicy, która znów zapuści korzenie i wypełni się dorodnymi winogronami.

Eschatologiczna perspektywa Iz 27,2-6 jest zakorzeniona w idei wiecznego przymierza, jaka zrodziła się pod wpływem wielkich proroków działających podczas wygnania babilońskiego (Ezechiela i Deuteroizajasza), w której gniew Boga spowodowany niewiernością ludu wybranego wprawdzie pociąga za sobą karę, ale nie przekreśla definitywnie samego przymierza i nie zamyka drogi do ostatecznego zbawienia dla narodu, a poprzez jego misję daje nawet szansę na zbawienie całemu światu.

«« | « | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Komentowanie dostępne jest tylko dla .