Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa niezwykłym darem dla Kościoła

O wydarzeniach, które od zawsze były centrum wiary Kościoła, które wręcz stworzyły i tworzą Kościół.

Całość mowy Jezusa według Ewangelii św. Mateusza, kończy się zapewnieniem Jezusa: „a oto Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do zakończenia świata” (Mt 28,20).

Owo zapewnienie Jezusa: „Jestem z wami”, oznacza, iż Jezus będzie obecny przy Apostołach. On będzie dla nich wsparciem, On będzie sprawiał, że ich praca będzie owocna. W wypełnianiu misji będzie im towarzyszył sam Pan. Wzmocni ich swoją mocą i swoim autorytetem. Dzięki Niemu uczniowie pomimo swojej słabości przezwyciężą wszelkie trudności.

Jezus będzie ze swoimi uczniami „przez wszystkie dni” (Mt 28,20), a zatem będzie z nimi zawsze  – znaczy tyle, co „zawsze”, „ciągle”. Będzie z nimi: „aż do skończenia świata” (Mt 28,20) – to znaczy będzie z nimi aż do końca czasów – choć inni tłumaczą to wyrażenie, iż będzie z nimi aż po krańce świata – a zatem Jezus zapowiada swoją obecność przekraczającą granice państw, języków i kultur.

Słowa Jezusa dają zapewnienie zwycięstwa: Misja apostolska powiedzie się. Chociaż nie będzie ona pozbawiona trudności, to jednak osiągnie swój cel. Jezus Chrystus stanie się Panem wszystkich narodów po wszystkie czasy.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama