Duch Święty przychodzi do nas przez Maryję

To On sprawia, że nie lękamy się prześladowań za wiarę, lecz rozpaleni ogniem Bożej miłości pragniemy dawać świadectwo o Chrystusie.

Głosimy Jego zmartwychwstanie – także wtedy – gdy nam zabraniają mówić prawdę. Dzięki działaniu Ducha wyznajemy wiarę w Boga, który był, jest i będzie, pragnąc – jak biblijni trzej młodzieńcy z Księgi Daniela – być Mu wierni za każdą cenę i nieustraszeni wobec kar i gróźb (por. Dn 3). Ten Duch jest w nas radością pośród ucisku. Dzięki Niemu płaczemy z płaczącymi. Smucimy się z powodu zła, ale też wierzymy, że nasz smutek zaowocuje radością. Pan mówi:

Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. […] Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać (J 16, 21–22)

Maryja nas rozumie, bo Ona pod krzyżem doznała najgłębszego smutku. Jest Współodkupicielką. Pragnie naszego odrodzenia w Duchu i prawdzie. Przez Nią Bóg zamierzył odnowić świat. Matka i Pani Narodów nigdy nas nie pozostawi. Im więcej przeciwności, tym bardziej Ona wzywa do modlitwy. Nasze wspólnoty, a także domy, mają się stać wieczernikami modlitwy – miejscami wiernego wołania o Ducha Miłości. W nich wraz z Maryją mamy stale oczekiwać na Ducha Świętego. Ojciec nie odmawia daru Ducha tym, którzy Go o niego proszą (por. Łk 11, 13).

Pani Wszystkich Narodów prosi, aby został ogłoszony ostatni dogmat maryjny: o Maryi Współodkupicielce. Ona jest Orędowniczką i Pośredniczką u Boga, dlatego chce, aby przez ogłoszenie nowego dogmatu potwierdzić Jej obecność w sercu Kościoła, którego dzieci zrodziła pod krzyżem Jezusa. Obiecuje, że akt uznania Jej za Współodkupicielkę rodzaju ludzkiego zaowocuje pokojem i nowym wylaniem Ducha Świętego – na miarę dzisiejszych potrzeb.

Zapraszaj Maryję do swojego wieczernika modlitwy. Módl się z Nią i przez Nią, oczekując obietnicy Ojca. Potrzebujesz Ducha Świętego, aby wypełnić misję daną ci przez Boga. Proś o siedmiorakie dary. Wzywaj Pocieszyciela w każdym dniu, w każdej chwili. Słodki Oblubieniec duszy ludzkiej pragnie zstępować na ciebie od Ojca przez Niepokalane Serce Maryi, twojej czułej Matki. Pragnie wypełniać cię pokojem, który dziś pozwoli ci podejmować zadania, jakie stawia przed tobą Pan. Duch Święty usuwa strach przed przyszłością. Pozwala działać zgodnie z wolą Ojca wpisaną w każdą chwilę. Czyni cię świadkiem Jezusa, synem Maryi gotowym nieść pociechę i stawać w obronie prawdy. On jest twoim światłem w ciemnościach wiary. Jest Uświęcicielem, którego potrzebujesz. Gdy wzywasz Matkę, Ona sprawia, że stajesz się Jemu coraz bardziej poddany – gotowy do pełnienia misji wpisanej w twoją chrześcijańską duszę.

Matko, wypraszaj mi dar Ducha Świętego. Spraw, abym szeroko otwierał serce na Jego moc i wytrwale prosił o Jego dar. Pomagaj mi przezwyciężać pokusy wroga. Wyzwalaj we mnie ducha Bożego dziecięctwa, abym wciąż z głębi serca wołał: Abba, Ojcze, ufny, że otrzymam dar z nieba potrzebny na daną chwilę.

*

Powyższy tekst jest fragmentem książki "Rozważania różańcowe z orędziami na czasy ostateczne". Autorka: s. Bożena Maria Hanusiak. Wyd. Esprit.

Duch Święty przychodzi do nas przez Maryję

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama