Wstęp szczegółowy do Pisma Świętego

publikacja 24.05.2005 22:08

Jest wprowadzeniem do naukowej egzegezy biblijnej. Zajmuje się poszczególnymi księgami, obejmując zagadnienia dotyczące środowiska, kultury i uwarunkowań sytuacyjnych autora i adresatów oraz celu, struktury, stylu treści i tematyki teologicznej danej księgi.