Refleksja na dziś

Wtorek 23 kwietnia 2024

Czytania » Ziarno musi obumrzeć

Prawda niby tak oczywista, a w praktyce taki trudno się z nią pogodzić… Chciałoby się być raczej jak sieć, która zagarnie coraz więcej i więcej. Chciałoby się kroczyć od sukcesu do sukcesu. A Jezus mówi: Nie, stracisz swoje życie. Będziesz jak ziarno. Ziarno, które wrzucone w ziemię staje się przynoszącą plon rośliną tylko wtedy, gdy samo obumrze.

Patrzysz tak na swoje życie? Na to, co dobrego w życiu robisz? Jeśli wydaje CI się, że to daremny trud, że nic z tego nie będzie, a nadto i samego siebie tracisz,  pamiętaj, że to jest właśnie droga do tego, by zrodził się obfity plon.

 

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg