Słownik biblijny

Hasła na literę „B”

Błogosławieni (Ew.)

Kościół na Górze BłogosławieństwW większości tekstów biblijnych słowa błogosławieni, błogosławić, błogosławieństwo wyrażają więź między Bogiem a Jego ludem.

Bóg, błogosławiąc ludowi, okazuje mu swoją łaskę i przychylność. Lud błogosławiący Boga wyraża wdzięczność za dobroć i pomoc swego Pana.

Błogosławiony - to wezwanie skierowane do osoby, w której Bóg zechciał objawić swoją moc i hojność, którą sobie wybrał, by ukazywała Jego niewyczerpaną dobroć.

Według Kazania na Górze błogosławieni, czyli wybrani przez Boga, są "ubodzy w duchu" - czyli dobrowolnie się uniżający, "którzy się smucą" - z powodu zła panującego w świecie, "cisi" - nieskorzy do gniewu, "miłosierni" - gotowi do przebaczenia i miłowania nawet wrogów, "czystego serca" - wierni Bogu i szczerze czczący Go, "którzy wprowadzają pokój" - szeroko rozumiany dobrobyt związany z miłowaniem bliźnich. Oni otrzymają nagrodę w królestwie niebieskim.

Miejsce, gdzie według tradycji Jezus wygłosił Kazanie na Górze, leży nad Jeziorem Galilejskim, między Genezaret a Kafarnaum.

(za: Gość Niedzielny Nr 5/2002)

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg