Słownik biblijny

Hasła na literę „B”

Beer-Szeba

widok na dzisiejszą Beer - Szebęnajbardziej na południe położona miejscowość w Palestynie, która należała do pokolenia Judy i w której zatrzymywali się wszyscy kupcy podążający do Egiptu. Hodowców bydła i ich trzody radowała zimna woda jej głębokich studni. Przez pewien czas w Beer-Szebie mieszkał Abraham. Stąd wyruszył, aby złożyć w ofierze swego syna Izaaka. Wyrażenie: “od Dan do Beer-Szeby” oznaczało całe terytorium zamieszkane przez Izraelitów (Sdz 20,1).

(mb)

Reklama

Reklama