Słownik biblijny

Hasła na literę „B”

Bezbożność

Sposób myślenia lub postępowania, polegający na usuwaniu Boga z życia lub ignorowaniu Go, a niekiedy nawet na rozmyślnym łamaniu praw i nakazów Bożych. Wiele cech może wskazywać na bezbożność człowieka, m.in. brak poszanowania wszelkich wartości, bezwzględność, świętokradztwo, nieprawość, pycha itp.
Różne hebrajskie i greckie słowa odpowiadające terminowi „bezbożny” są często tłumaczone jak „hipokryta”. Hipokryzja jest jedną z form bezbożności, lecz nie powinno się jej utożsamiać z bezbożnością. Zasadniczo rzecz biorąc, bezbożny żyje, działa i myśli tak, jakby Boga można było ignorować lub lekceważyć.
Różne przykłady bezbożności: Pwt 8,11-20; Hi 8,13; Ps 119,51; Rz 1,18-32; 4,5; 5,6; 1 Tm 1,9; 4,7;6,20;2Tm 2,16; 2P 2,5-6; Jud 4,15

(za: EB)

Reklama

Reklama