Słownik biblijny

Hasła na literę „P”

PONCJUSZ PIŁAT


Rzymski namiestnik Judei w latach 26-36 po Chrystusie. Ewangelie wymieniają go wśród piastujących władzę podczas działalności Jana Chrzciciela i Pana Jezusa (Łk 3,1), a następnie opisują jego rolę w procesie Pana Jezusa i usiłowanie uwolnienia Go.

Chociaż Piłat uchylił się od odpowiedzialności za śmierć Pana Jezusa (symbolizuje to gest umycia rąk - Mt 27,24), to jednak wydał wyrok skazujący Go na ukrzyżowanie (Mt 27,1-26; Mk 15,1-15; Łk 23,1-25; J 18,28-19,16; Dz 3,13).

Ciało Mistrza z Nazaretu podarował proszącemu o nie Józefowi z Arymatei (Mt 27,57-58; Mk 15,43-45; Łk 23,50-52; J 19,38). Użyczył też Żydom straży do pilnowania grobu Jezusa (Mt 27,62-65).
(za: Gość Niedzielny Nr 12/2002)

Reklama

Reklama