Słownik biblijny

Hasła na literę „P”

PROZELITA


poganin nawrócony na judaizm i formalnie przyjęty do narodu żydowskiego przez obrzezanie (czyli obrzęd religijny wywodzący się od Abrahama, dokonywany ósmego dnia po narodzinach dziecka, traktowany jako zewnętrzny znak zawarcia przymierza z Bogiem i symbol dopuszczenia do pełni religijnego życia żydowskiego), obmycie oczyszczające oraz ofiarę złożoną Bogu w świątyni.

Był on zobowiązany do zachowywania całego Prawa, czyli pełni objawienia przekazanego Izraelowi przez Boga.
(za: Gość Niedzielny Nr 17/2002)

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg