Słownik biblijny

Hasła na literę „P”

PIĘCIOKSIĄG MOJŻESZOWY (PRAWO MOJŻESZA)


W jego skład wchodzą, określane nazewnictwem łacińskim, następujące księgi:

1) Genesis (Rodzaju), opisująca stworzenie świata i prehistorię.
2) Exodus (Wyjścia) - przedstawiająca dzieje wyjścia z Egiptu.
3) Leviticus (Kapłańska) - przekazująca zasady prawa kapłańskiego, kultu, powinności religijnych.
4) Numeri (Liczb) - rozpoczynająca się od relacji ze spisu ludności, stąd jej nazwa.
5) Deuteronomium (Drugiego Prawa, Powtórzonego Prawa) - zawierająca przepisy prawne wprowadzone w 622 roku przed Chrystusem przez króla Jozjasza.

Historycy i bibliści przyjmują, że Pięcioksiąg Mojżeszowy na przestrzeni wieków przekazywany był jako tradycja ustna, początki jego powstawania giną zatem w mrokach historii. Pięcioksiąg Mojżeszowy jest otaczany najwyższą czcią przez wyznawców judaizmu, a także przez Karaitów i Samarytan, którzy posiadają własną jego wersję.
(za: Gość Niedzielny Nr 26/2002)

Reklama

Reklama