Słownik biblijny

Hasła na literę „P”

PASTERZ


„Ja jestem dobrym pasterzem” - powiedział o sobie Jezus Chrystus i tymi słowami scharakteryzował całą swoją ziemską służbę. Nazwa „pasterz” szczególna jest już z tego powodu, że oznacza służbę, która rodzi się z miłości, wzrasta i działa przez miłość.

Miłość jest rzeczywistością i głównym warunkiem prawdziwej służby pasterskiej. Tylko miłość zawiera w sobie najwyższy cel, motyw i dysponuje potrzebną mocą oraz środkami do osiągnięcia swojego celu. Dlatego, powołując Piotra do pasterskiej służby, Jezus zapytuje go trzy razy: Szymonie, synu Jana, miłujesz Mnie? (Jan 21,15-21).

Greckie słowo pastor, oznaczające: pasterz, kierownik, przywódca, wódz, opiekun - oznacza wielką odpowiedzialność przed Bogiem za trzodę Bożą.
(za: Gość Niedzielny Nr 16/2002)

Reklama

Reklama