Słownik biblijny

Hasła na literę „P”

PIZYDIA


Górzysty region położony na północ od Pamfilii, w południowo-centralnej Azji Mniejszej, który w 25 r. przed Chr. został częścią rzymskiej prowincji Galacji. Paweł i Barnaba przechodzili przez ten region dwukrotnie podczas pierwszej podróży misyjnej (Dz 13,14-51; 14,24) i byli prześladowani w jego głównym mieście, Antiochii, gdzie żyła liczna wspólnota żydowska (Dz 13,14-15.43-45). Mieszkańcy tego dzikiego, górzystego terenu, podobnie jak ludność płaskowyżu Likaonii, nie byli może przyzwyczajeni do nowych idei religijnych i dlatego tak gwałtownie wystąpili przeciw mowom Pawła i Barnaby (Dz 13,50; 14,5-20).
(EB)

Reklama

Reklama