Słownik biblijny

Hasła na literę „P”

PASJA


to świadectwa o wydarzeniach od uroczystego wjazdu do Jerozolimy do zmartwychwstania. Mogą mieć różną formę, wartość teologiczną i historyczną. Są wśród nich relacje Nowego Testamentu, opowiadania z apokryfów, sztuki teatralne, przedstawienia w malarstwie i rzeźbie, nabożeństwa poświęcone rozpamiętywaniu męki i śmierci Jezusa oraz filmy. Najkrótszą i najstarszą relację znajdujemy u św. Pawła: ”Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem” (1 Kor 15,3-4).

Ewangelie różnią się między sobą w szczegółach. Przedstawiają jednak zgodnie Jezusa zachowującego milczenie. Jego postawę można tłumaczyć taktyką obrony przed fałszywymi świadkami i stronniczym sądem. Można też wskazać na racje dydaktyczne (Jezus daje przykład uczniom, którzy w przyszłości będą również niesłusznie oskarżani). Milczenie Jezusa wypełnienia starotestamentalne proroctwo o Słudze Pańskim: ”Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich” (Iz 53,7).
(za: ks. Artur Malina, Gość Niedzielny Nr 14/2004)

Reklama

Reklama