Słownik biblijny

Hasła na literę „P”

PRAWO (TORA)


Zbiór religijnych i obywatelskich norm prawnych zawartych głównie w Pięcioksięgu, przypisywanym Mojżeszowi. Prawo powstawało stopniowo. Można się w nim dopatrzyć podobieństwa z prawodawstwem starożytnego Wschodu, zwłaszcza z babilońskim Kodeksem Hammurabiego. Judaizm i Nowy Testament używają tego terminu dla oznaczenia całego Starego Testamentu.

Prawo w Biblii można podzielić na dwie kategorie przepisów: bezwzględnie sformułowane nakazy lub zakazy - tzw. apodyktyczne - oraz przepisy względne, uzależnione od warunków lub danego przypadku - tzw. kazuistyczne. Prawo obowiązywało każdego Izraelitę i ściśle łączyło się z przymierzem.

Izrael ze swojej strony przyrzekł Bogu uroczyście wypełnić wszystko, czego Bóg od niego żąda. Co siedem lat odczytywano Prawo w czasie obchodów Święta Namiotów.
(za: Gość Niedzielny Nr 36/2001)

Reklama

Reklama