Na początku było... co?

Garść uwag do czytań na II niedzielę po Bożym Narodzeniu z cyklu „Biblijne konteksty”.

Co jest głównym tematem czytań tej niedzieli? Nie od razu rzuca się to w oczy. Ale jak się przyjrzeć, robi się to oczywiste. To odwołanie się do istniejącego „od początku” Bożego planu. Planu zbawienia.

1. Kontekst pierwszego czytania Syr 24,1-2.8-12

Chyba trochę dziwnie czyta się tego rodzaju teksty. Ani to opowiadanie, ani modlitwa, ani prorocka mowa. Spersonifikowana Mądrość wychwala samą siebie. Chodzi tylko o stwierdzenie, że Izrael ma dostęp do mądrości, gdy inne narody muszą szukać jej po omacku? Pewnie tak można by odczytywać ten tekst, gdyby nie teologowie. W owej spersonifikowanej mądrości dopatrują się kogoś więcej. Ci, którzy pamiętają o antyfonach ostatnich ośmiu dni przed Bożym Narodzeniem pewnie kojarzą. To Jezus jest nazywany „Mądrością przedwieczną”. Przytoczmy tekst czytania wraz z opuszczonym fragmentem (3-7, zaznaczone brakiem pogrubienia)

Mądrość wychwala sama siebie,
chlubi się pośród swego ludu.
Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego
i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą:

Wyszłam z ust Najwyższego
i niby mgła okryłam ziemię.
Zamieszkałam na wysokościach,
a tron mój na słupie z obłoku.
Okrąg nieba sama obeszłam
i przechadzałam się po głębi przepaści.
Na falach morza, na ziemi całej,
w każdym ludzie i narodzie zdobyłam panowanie.
Pomiędzy nimi wszystkimi szukałam miejsca, by spocząć -
[szukałam] w czyim dziedzictwie mam się zatrzymać.
Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego,
Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie
i rzekł: «W Jakubie rozbij namiot
i w Izraelu obejmij dziedzictwo!»
Przed wiekami, na samym początku mię stworzył
i już nigdy istnieć nie przestanę.
W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę
i przez to na Syjonie mocno stanęłam.
Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek,
w Jeruzalem jest moja władza.
Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie,
w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama