Jak napisano w konstytucji

Garść uwag do czytań na VI niedzielę zwykłą roku A z cyklu „Biblijne konteksty”.

Oświecony blaskiem Bożej mądrości chrześcijanin doskonale wie, jak powinien żyć. Nie ma co kręcić, szukać wymówek. Taka postawa nie przystoi uczniowi Chrystusa. Zawsze powinien kroczyć droga prawości. To w skrócie sens czytań tej niedzieli.

Zobacz też:

1. Kontekst pierwszego czytania Syr 15,15-20

Pierwsze czytanie tej niedzieli pochodzi z Księgi Syracha. Jako że jest ona zbiorem  mądrościowych wskazań nie ma potrzeby szerszego omawianie tła tej konkretnej wypowiedzi. W zasadzie wszystko jest jasne. Tyle że warto zacytować treść tej księgi od wiersza 11. Pogrubieniem zaznaczono tekst czytania.

Nie mów: «Pan sprawił, że zgrzeszyłem»,
czego On nienawidzi, tego On nie będzie czynił.
Nie mów: «On mnie w błąd wprowadził»,
albowiem On nie potrzebuje grzesznika.
Pan nienawidzi wszystkiego, co wstrętne,
i nie pozwala, by ci, którzy się Go boją,
mieli z tym styczność.
On na początku stworzył człowieka
i zostawił go własnej mocy rozstrzygania.
Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania:
a dochować wierności jest <Jego> upodobaniem.
Położył przed tobą ogień i wodę,
co zechcesz, po to wyciągniesz rękę.
Przed ludźmi życie i śmierć,
co ci się podoba, to będzie ci dane.
Ponieważ wielka jest mądrość Pana,
potężny jest władzą i widzi wszystko.
Oczy Jego patrzą na bojących się Go -
On sam poznaje każdy czyn człowieka.
Nikomu On nie przykazał być bezbożnym
i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

Człowiek jest wolny – mówi Syrach.  Może wybierać między dobrem a złem. Bóg ani „nikomu nie przykazał być bezbożnym” ani „nikomu nie pozwolił grzeszyć”. Dla chrześcijanina to niby oczywiste. Czasem jednak można spotkać się z twierdzeniem, że ktoś żyje jak żyje, bo nie otrzymał stosownej wewnętrznej łaski od Boga albo też żył w takich czy innych trudnych okolicznościach. Takie stwierdzenia nie do końca są prawdą. Owszem, wiara jest łaską. Owszem, trudno prowadzić cnotliwe życie, gdy się jest otoczonym złem. Człowiek jednak zawsze ma wybór. A okoliczności życia pozostają tylko okolicznościami.

2. Kontekst drugiego czytania 1 Kor 2,6-10

Podziały w Kościele w Koryncie to główny temat pierwszej części tego listu św. Pawła. To kontynuacja lektury sprzed tygodnia. Wskazując na niedorzeczność podziałów w łonie wyznawców Chrystusa snuje też Paweł dłuższą refleksję na temat różnic między mądrością tego świata – która prowadzi do różnych podziałów – a mądrością pochodząca od Boga. I wyjaśnia między innymi, że nie chodzi o to, by głosiciel Chrystusa mówił – po ludzku – mądrze, ale by był świadkiem; by pozwolił działać mocy Boga. W tym kontekście padają słowa, które słyszymy w drugim czytaniu tej niedzieli. O mądrości prawdziwej (2, 6-10).

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg