Duch Święty sprawcą wcielenia Syna Bożego

W opisie Zwiastowania św. Łukasz przedstawia wyjątkowe działanie Ducha Świętego.

Poczęcie i narodzenie Jezusa dziełem Ducha Świętego

W tym momencie św. Łukasz pisze o działaniu Ducha Świętego: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem” ( Łk 1,34).

W Starym Testamencie zwrot Duch Święty czy Duch Elohim lub Duch Jahwe określa zawsze potęgę wyższą od człowieka i zdolną przekształcić go (1 Sm 10,6.9). Duch Święty to tajemnicza siła wypływająca z Boga. Biblia przypisuje Mu niezwykłe działanie, które objawia się niekiedy w ludziach. Ta tajemnicza siła wpływa na ludzi, którzy zbawiają Izraela w czasie wojen. Wpływa także na proroków (Sdz 3,10; 11,29; 13,25; 14,6.19; 1 Sm 11,6-7; Lb 24,4). Działanie Ducha jest czasem przypisywane ręce Boga, która skłania jakąś osobę do działania (Lb 24,2; 1 Krl 18,46; 2 Krl 3,15; Ez 1,3; 8,1). Zwrot ręka Boga jest niekiedy paralelny z terminem Duch (Ez 3,14;37,1). Nie jest to bez znaczenia w wypadku naszego tekstu, gdyż określenie Duch Święty jest złączone z terminem moc. Duch nie jest udzielany tylko czasowo i do wypełnienia misji przejściowej, ale niekiedy także w sposób stały i w związku z trwałą misją (Lb 11,17.25; 27,18; Pwt 34,9; 1 Sm 16,13).

Celem przymierza synajskiego było uświęcenie Izraela. Jednakże z winy narodu izraelskiego groziło niepowodzenie. Bóg zbawi jednak resztę, dokonując odnowienia religijnego i moralnego. To odnowienie mesjańskie będzie dziełem Ducha (Iz 4,3 i nast.; Jr 31,31-34; Ez 36,23-28). W sposób szczególny Duch spocznie na Mesjaszu jako Emmanuelu (Iz 11,1 i nast.), aby uczynić z Niego idealnego króla, Sługę Pańskiego (Iz 42,1) i proroka, który ma nieść dobrą nowinę (Iz 61,1; por. Łk 4,18-19).

Dla Maryi, podobnie jak i dla ludzi Starego Testamentu, Duch nie był bytem różnym od Boga, ale samym Bogiem działającym w człowieku (por. Iz 30,1; 31,3; 40,13; Ag 2,4-5). Anioł zwiastował Jej, że ten właśnie Duch Święty zstąpi na Nią. Jest jasne, że nadnaturalne poczęcie Jezusa nie jest wyłącznie dziełem trzeciej osoby Trójcy Przenajświętszej - Ducha Świętego, ale jest działaniem Boga w Maryi, czyli jest dziełem Trójcy Przenajświętszej.

«« | « | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg