Duch Święty sprawcą wcielenia Syna Bożego

W opisie Zwiastowania św. Łukasz przedstawia wyjątkowe działanie Ducha Świętego.

Maryja Córą Syjonu

Zatrzymajmy się jeszcze na słowie greckim chaire. W greckim tłumaczeniu, zwanym Septuagintą, słowo to nie ma znaczenia pozdrowienia, nie znaczy „bądź pozdrowiona” i nie jest przekładem semickiego szalom. Najpierw należy pamiętać, że jeżeli hebrajskie szalom znajduje się na początku rozmowy, nie jest nigdy pozdrowieniem, ale ma na celu uspokoić rozmówcę (Rdz 43,23) lub też jest okrzykiem zwycięstwa (2 Sm 18,28). W świetle tego wydaje się mało prawdopodobne, aby św. Łukasz chciał w naszym wypadku przedstawić jedynie to, że anioł zwrócił się do Maryi ze zwykłym pozdrowieniem semickim. Ponadto niezwykle ważne jest, że Łukaszowy opis dziecięctwa ma wyraźnie semickie zabarwienie. Jest tam wiele elementów językowych, zaczerpniętych z Septuaginty. Ewangelista w sposób niezwykle głęboki posługuje się Starym Testamentem. Wszystko to zmusza do wyciągnięcia wniosku, że również w pozdrowieniu anioła należy szukać jakiegoś głębszego sensu.

W Septuagincie występuje trzy razy tryb rozkazujący chaire – ciesz się (So 3,14; Jl 2,21; Za 9,9). „Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem. … Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie” (So 3,14.15). „Nie lękaj się, ziemio! Raduj się i wesel, bo wielkie rzeczy Pan uczynił” (Jl 2,21). „Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy” (Za 9,9).

W księgach poetyckich Starego Testamentu miasto lub region czy państwo poprzedza niekiedy rzeczownik córa,  np. córa Egiptu (Jr 46,11),  czy córa Edomu (Lm 4,21) lub córa Babilonu (Ps 137,8). W ten sposób określa się mieszkańców miasta czy państwa. Zdarza się, że Jerozolima lub jej mieszkańcy są nazywani córą Syjonu (por. Iz  10, 32; 37,22; 52,1-2; Jr 6,2) albo córą Jeruzalem (2 Krl 19,21; Iz 37,22; Lm 2,13). Z tego względu, że Syjon-Jerozolima jest miejscem zamieszkania Boga, a nazwą córa Syjonu określa się cały Izrael (So 3,14; Lm 2,1).

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg