Duch Święty sprawcą wcielenia Syna Bożego

W opisie Zwiastowania św. Łukasz przedstawia wyjątkowe działanie Ducha Świętego.

Jeżeli w ten sposób wyjaśnia się Łukaszowe chaire – ciesz się to Zwiastun Boga zachęca Maryję do radości, gdyż zaczynają się spełniać przepowiednie mesjańskie. Były one skierowane do Córy Syjonu. Jeżeli w naszym tekście mamy aluzję do tych przepowiedni, to w takim razie Maryja jest Córą Syjonu, uosobieniem narodu wybranego (personifikacja Izraela), a więc Ewangelista wskazuje na Jej rolę w zbawczym dziele Boga. Przez delikatne i dyskretne aluzje św. Łukasz daje do zrozumienia, że w Niej wypełniają się zapowiedzi proroków Starego Testamentu, którzy zwracali się do córy Syjonu, czyli Reszty Izraela, oczyszczonej przez doświadczenia niewoli babilońskiej.

Dalsza część pozdrowienia anioła („Pan jest z Tobą” – w. 28), czyli to, co następuje po imiesłowie kecharitōmenē, nie powtarza tego, co było jego treścią, ale mówi o opiece Boga i o pomocy dla Maryi przy spełnianiu tego zadania, do którego została powołana. Słowa: „Pan jest z Tobą” pojawiają się często w tekstach starotestamentalnych jako zapewnienie szczególnej opieki Bożej, dla wypełnienia szczególnie trudnej misji (Wj 3,12; 33,12.13.17; Joz 1,9; Sdz 6,12; Jr 1,8.19; 15,20).

W tekście mamy więc do czynienia z trzema etapami:

  • w przeszłości Maryja została przemieniona a skutki Bożego działania trwają w dalszym ciągu (Łk 1,28) i dlatego znalazła Ona łaskę (Łk 1,30);
  • obecnie Pan jest z Nią, aby mogła spełnić swoją misję (Łk 1,28);
  • w przyszłości pocznie i porodzi ... będzie Matką (Łk 1,31).

Między tymi trzema etapami istnieje powiązanie. Słowo kecharitōmenē opisuje stan Maryi, Jej sytuację, która trwa od bardzo dawna. Było to przygotowanie do roli, do której Bóg Ją przeznaczył i to właśnie anioł Jej objawił. Zanim anioł ukazał Jej przyszłą misję, objawił Jej, prostej dziewczynie z Nazaretu, szczególną godność. Bóg wybrał Ją do spełnienia swoich odwiecznych planów. Drugi etap w tej ekonomii jest podkreślony w wersecie 30. To objawienie jest jednak przedstawione jako następstwo tego, że łaska Boża już zadziałała w Maryi. Trzecim natomiast etapem będzie poczęcie Syna Bożego przez Maryję (w. 31).

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg