Abba, Ojcze!Szkoła Slowa Bożego (II)


II-1. Ojcze nasz :.
II-2. Ojcze - święć się Imię Twoje :.
II-3. Ojcze - przyjdź Królestwo Twoje :.
II-4. Ojcze - bądź wola Twoja :.
II-5. Ojcze - daj nam chleba :.
II-6. Ojcze, odpuść nam winy :.
II-7. Ojcze, nie dozwól byśmy ulegli pokusie :.
II-8. Amen :.
Szkołę Słowa Bożego prowadzi ks. Jan Kochel

Całe życie chrześcijańskie jest wielkim pielgrzymowaniem do domu Ojca, którego bezwarunkową miłość do każdego człowieka, a zwłaszcza do syna marnotrawnego (por. Łk 15,11-32), odkrywamy każdego dnia na nowo. Pielgrzymowanie angażuje wnętrze osoby, rozszerza się na wspólnotę wierzących, aby ostatecznie ogarnąć całą ludzkość.
Wielki Jubileusz skupiony wokół postaci Jezusa stał się w ten sposób wielkim aktem uwielbienia Ojca: "Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem" (Ef 1,3-4).
Kolejny cykl medytacji w rytmie lectio divina wzywa do refleksji nad tajemnicą Bożego ojcostwa. Nie jest to łatwe zadanie. Przypomina o tym św. Jan w prologu swojej Ewangelii: "Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył" (J 1, 18). Tylko Syn może objawić pełnię tej tajemnicy, bo "tylko Syn zna Ojca" (por. Mt 11, 27).
Jan Paweł II w swoim nauczaniu katechetycznym dał Kościołowi piękną syntezę nauki o Bogu Ojcu: "Wszyscy, którzy z uwagą czytają Ewangelię, muszą zauważyć, iż Jezus żyje i działa w jednym zasadniczym odniesieniu: do Ojca. Do Niego zwraca się często w pełnym synowskiej miłości słowie Abba; wypowiada je również w czasie modlitwy w Ogrójcu (Mk 14, 36). Kiedy uczniowie proszą, aby nauczył ich modlić się, uczy ich modlitwy "Ojcze nasz" (Mt 6, 9-13). Po Zmartwychwstaniu, kiedy odchodzi z ziemi, jakby raz jeszcze nawiązuje do tej modlitwy, bo mówi: "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, Boga mego i Boga waszego" (J 20, 17)” (Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela, 179).
Przyjąć prawdę o tajemnicy Bożego ojcostwa to nic innego, jak zwrócić się w ufnej modlitwie do Boga jako do Ojca przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. "Wszystko [bowiem] - według Papieża - sprowadza się do tego jednego: nauczyć się modlitwy, to znaczy "nauczyć się Ojca"... "Nauczyć się Ojca", to znaczy znaleźć odpowiedź na pytanie: jak się modlić? Znaleźć odpowiedź na pytanie: dlaczego się modlić" (Castelgandolfo, 27.O7.1980).

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama