Słownik biblijny

Hasła na literę „E”

EGIPT

Geograficznie to ten sam kraj, co i dziś. Północno-wschodni skrawek kontynentu afrykańskiego, na styku z Azją, nad Nilem i jego deltą.

Nazwa kraju – Mişr  - jest pochodzenia semickiego. Nazwa „Egipt” wywodzi się z języka greckiego. Zresztą - nazw było wiele, jako że historia Egiptu długa i barwna.

Była to potęga starożytnego świata. W świadomości historycznej narodu żydowskiego było to miejsce niewoli, z której z Bożą pomocą wydostali się pod wodzą Mojżesza. Od tamtych wydarzeń do czasów Jezusa minęło prawie 1500 lat.

Egipt z jednej strony, Asyria (okresami Babilon) z drugiej strony - to dwa mocarstwa, pomiędzy którymi zawieszone były losy królestw Judy i Izraela. W Egipcie mieszkało sporo Żydów, tworzyli oni zwarte kolonie. Ożywiony był handel z Palestyną.

Wykształceni Żydzi posługiwali się w Egipcie językiem greckim - do tego stopnia, że właśnie tam stał się potrzebny przekład ksiąg Pisma na grekę. Dokonano tego w latach ok. 250-150 przed Chrystusem. Ucieczka Józefa z Maryją i Jezusem do Egiptu była wyborem naturalnego kierunku i celu. Stosunkowo blisko (karawany potrzebowały tygodnia do dwóch), z nadzieją, że wśród rodaków znajdą schronienie.

Otwórz: T 2 22; 4 25; J 4 ,3 NN ; Ł K 10 ,30 NN

Autor: ks. Tomasz Horak

Reklama

Reklama