Słownik biblijny

Hasła na literę „K”

KOLOSANIE


Mieszkańcy miasta Kolosy, położonego w południowo-zachodniej części Frygii w Azji Mniejszej, nad rzeką Likos.

Wspólnota chrześcijańska, której członkowie wywodzili się z pogaństwa, powstała tu w czasie działalności misyjnej św. Pawła, w latach 52-55 po Chr. Przyczynił się do tego Epafras - Kolosanin - jeden ze współpracowników Apostoła Narodów (Kol 1,7-8; 4,12-13), nawrócony prawdopodobnie w czasie wizyty w Efezie.

Był on „wiernym sługą Chrystusa” i jako przedstawiciel Pawła (Kol 1,7) głosił Kolosanom Ewangelię.
(za: Gość Niedzielny Nr 13/2002)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg