Słownik biblijny

Hasła na literę „K”

KANA


1. Wieś galilejska, wspomniana tylko w Ewangelii Janowej jako miejsce cudu przemiany wody w wino na weselu (2,1-11), miejsce uzdrowienia na odległość syna urzędnika z Kafarnaum (4,46-54) i miejsce urodzenia Nataniela (21,2). Kościoły łaciński i prawosławny w Kefr Kenna, około 6 km na północny wschód od Nazaretu, mają wznosić się na miejscu owego wesela, ale większość uczonych przyjmuje, że bardziej prawdopodobnym miejscem starożytnej wioski jest archeologicznie jeszcze nie zbadana Chirbet Kana na wzgórzu, położonym około 15 km na północ (z odchyleniem ku zachodowi) od Nazaretu.

2. Maty strumyk, obecnie Wadi Kana, wyznaczający częściowo granicę między pokoleniami Efraima i Manassesa (Joz 16,8; 17,9). Kana płynie w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim. Przed ujściem do Morza Śródziemnego, na północ od dzisiejszego Arsuf, łączy się z rzeką Jarkon.

3. Miasto na północnej granicy ziem należących do pokolenia Asera (Joz. 19,28), dzisiejsza Kana (nie nowotestamentowa), położona około 12 km na południowy wschód od Tyru.
(za: EB)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg