Wybierz Jezusa. Zostań pasterzem i żniwiarzem

Garść uwag do czytań na XI niedzielę zwykłą roku A z cyklu „Biblijne konteksty”.

„Bliskie jest królestwo niebieskie” – nakazał głosić swoim uczniom Jezus. Dziś to królestwo jest jeszcze bliżej. Właściwie już jest. Wśród nas. Choć w pełni objawi się dopiero przy końcu czasów, nastało już dwa tysiące lat temu. My też, jak kiedyś Żydzi,  stajemy przed wyborem: za albo przeciw niemu.  Innego wyboru nie ma, bo obojętność też jest wyborem. To chyba główna myśl czytań XI niedzieli zwykłej roku A.

1. Kontekst pierwszego czytania Wj 19, 2-6a
 

Niewesoły był los Izraela w Egipcie. Potomkowie Abrahama byli tam w zasadzie niewolnikami. A Bóg się za nimi wstawił. Najpierw karząc Egipt dziewięcioma plagami. Potem zsyłając na ten kraj dziesiątą, śmierć pierworodnych. Zamieszanie z tym związane stało się okazją do ucieczki Izraelitów. Potem ścigani przez wojsko faraona, bronieni byli jakimś słupem obłoku, który nocą zamieniał się w słup ognia. Tak udało się Izraelowi przejść przez otwarte nagle przed nimi Morze Czerwone. Im się udało, ale fale zalały ścigających ich Egipcjan. Potem było uzdrowienie gorzkich wód w Mara. Potem zostali cudownie nakarmieni manną i przepiórkami. Jeszcze później Bóg przez Mojżesza wyprowadził dla nich wodę ze skały. A na koniec zwyciężyli Amalekitów dzięki wzniesionym w górę rękom swego przywódcy: gestowi, przez który otrzymali w tej bitwie pomoc Boga. Dlaczego wspominam te wydarzenia? To kontekst pierwszego czytania tej niedzieli. Pozwala zrozumieć co Bóg ma na myśli mówiąc do swojego ludu: „Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie”. Tak, widzieli. Tak, doświadczyli. Aż trudno uwierzyć, że jednak ciągle zapominali..... Przytoczmy jednak teraz cały tekst czytania.

Po przybyciu na pustynię Synaj Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: «Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym».

A dalej nastąpi opowieść o spotkaniu Mojżesza z Bogiem i o przymierzu, jakie Izrael zawarł ze swoim potężnym opiekunem...

Tak, Izrael wiedział jakich w ostatnich dniach doświadczył od Boga dobrodziejstw. Teraz zaś ten potężny Bóg proponuje im układ – przymierze. Jeśli pilnie będą słuchać Boga i zachowywać Jego przymierze – będą szczególną własnością Boga wśród wszystkich narodów. Będą królestwem kapłanów i ludem świętym (o tym szerzej za chwilę). To oczywiście nie jest zapowiedź wzięcia Izraela w niewolę. To zapowiedź szczególnej opieki Boga nad tym narodem. Tak, wszystkie narody i cały świat należą do Boga, ale oni mają szansą stać się szczególną Bożą własnością. Jak wynika z dalszej części tej opowieści znaczy to, że będą zawsze mogli liczyć na wsparcie i opiekę. Bóg nie da ich nikomu skrzywdzić.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg