Sprzeczne rodowody Jezusa?

W moim odczuciu jedną z największych apologetycznych łamigłówek i wyzwań jest próba pogodzenia ze sobą rodowodów Jezusa, które zamieszczono w Ewangeliach Łukasza i Mateusza. Przypatrzmy się tym rodowodom, które zamieściłem w poniższej tabeli. Dla ułatwienia porównań, w kolumnie umieszczonej po lewej stronie uwzględniam też rodowód z 1 Księgi Kronik, który jest częściowo zbieżny z rodowodami Jezusa z Ewangelii.  

 

1 Kronik
3,5-19
Mateusz
1,1-17
Łukasz
3,23-31
Dawid Dawid Dawid
Salomon Salomon Natan
Roboam Roboam Mattat
Abiasz Abiasz Menna
Asa Asa Meleasz
Jozafat Jozafat Eliakim
Joram Joram Jona
Ochozjasz - Józef
Joasz - Juda
Amazjasz - Symeon
Azariasz Ozjasz Lewi
Jotam Jotam Mattat
Achaz Achaz Jorim
Ezechiasz Ezechiasz -
Manasses Manasses -
Amos Amos -
Jozjasz Jozjasz Eliezer
Jochanan - Jezus
Jechoniasz Jechoniasz Her
- - Elmadan
- - Kosam
- - Addi
- - Melchi
- - Neri
Szealitiel Salatiel Salatiel
Zorobabel Zorobabel Zorobabel
- Abiud Resa
- Eliakim Jan
- Azor Joda
- Sadok Josech
- Achim Semea
- Eliud Matatiasz
- Eleazar Maat
- Mattan Naggaj
- - Chesli
- - Nahum
- - Amos
- - Mattatiasz
- - Józef
- - Jannaj
- - Melchi
- - Lewi
- - Mattat
- Jakub Heli
- Józef JózefJak widać, ewangeliczne rodowody zamieszczone u Łukasza i Mateusza na pierwszy rzut oka wydają się niezgodne, wręcz sprzeczne ze sobą. Nic dziwnego, że wielu przeciwników Biblii szybko wykorzystało tę sytuację i przypuściło wiele szturmów na te dwa fragmenty Pisma Świętego, zwłaszcza na ich korelację. Tytuł niniejszego eseju sugeruje, że jedynym problemem w kwestii tych rodowodów jest ich domniemana niezgodność. Ale tak nie jest, problem ten jest, co prawda, problemem głównym, ale nie jedynym. Z polskojęzycznej literatury popularnonaukowej niechętnej wierze chrześcijańskiej najwięcej zarzutów w kwestii rzeczonego zagadnienia rodowodów Jezusa znalazłem w książce Uty Ranke-Heinemann pt. Nie i Amen (Gdynia 1994) w rozdziale piątym. Niniejszy tekst będzie więc głównie polemiką z zarzutami z tej książki, choć nie tylko. Zarzuty przeciw ewangelicznym rodowodom Jezusa domagają się oczywiście o wiele większej rozprawy, która w swej objętości niewątpliwie znacznie wykraczałaby poza ramy niniejszego eseju, zwłaszcza gdyby podejmowała w sposób wyczerpujący wszystkie związane z tym kwestie. Niniejszy esej nie jest więc na pewno wyczerpującym omówieniem tego palącego zagadnienia, postaram się jednak odpowiedzieć przynajmniej na najważniejsze i najczęściej podnoszone problemy w tej kwestii. Zainteresowanych bardziej dogłębnym i wszechstronnym zbadaniem dalszych problemów związanych z biblijnymi rodowodami odsyłam do książki M.D. Johnsona pt. The Purpose of Biblical Genealogies (Cambridge 1969). Z niektórych uwag tej cennej pracy będę korzystał w niniejszym eseju.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg