Refleksja na dziś

Wtorek 8 września 2015

Czytania » Boży plan

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie Mt 1

W czym lub w kim pokładamy naszą  nadzieję, na co lub na kogo liczymy w zwykłych, codziennych sprawach? Tworzymy cały system oparć i zabezpieczeń. Szukamy ich w różnych formach bogactwa – w rzeczach, pieniądzach, oszczędnościach, czy sukcesach zawodowych, także w drugim człowieku, a czasem opieramy się tylko i wyłącznie na sobie.

Wewnętrznie zgadzam się, że wszystko zależy od Boga, dlatego On ma być moim jedynym oparciem, w praktyce jednak zapominam o tym i uparcie dążę do osiągnięcia tego, co w moim przekonaniu jest dla mnie dobre. Bóg może mieć jednak inne plany.  Patrząc na Jego plan zbawienia, na rodowód Jezusa, na to jakich ludzi powoływał do pełnienia ważnych zadań, uświadamiam sobie, że cały mój system zabezpieczeń może runąć w jednej chwili. Wystarczy tylko, że On uzna, że tak jest dla mnie najlepiej. Przecież Jego plan wobec mnie może być zupełnie inny. Może mnie pozbawić zabezpieczeń, wygód, zdrowia, jeśli tylko w ten sposób osiągnąć będę mogła życie wieczne.

Bóg wybrał skromną, prostą i ubogą kobietę na Matkę swego Syna. Wybrał trudną dla Niego drogę życia ziemskiego, która skończyła się śmiercią męczeńską. Tylko dlatego, by ratować każdego człowieka, mnie również. Nie byłoby to możliwe, gdyby człowiek nie powiedział Bogu „tak”, gdyby nie oparł się tylko i wyłącznie na Nim.

 

Czytania mszalne rozważa Aleksandra Kozak

 

derriesee Matka Boska Strumienna - Siedem Pieśni Marii

 

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama