Refleksja na dziś

Piątek 18 września 2015

Czytania » Dwóch pielgrzymów

Trudno nie doszukiwać się analogii i podobieństw mimo sześciu lat różnicy. Jezus do Jerozolimy. Stanisław do Rzymu. Różne miejsca. Ten sam cel. Być w tym, co należy do Ojca. W tle komentarz ewangelisty o wzroście w mądrości.

Bo mądrość to wyznaczanie celu i konsekwentne ku niemu podążanie. Jej miarą jest nie tylko ilość przeczytanych książek, zdanych egzaminów, uzyskanych dyplomów. Jej miarą jest ilość postawionych kroków. Gdy trzeba pokonać nie zewnętrzne bariery, ale siebie samego. Na tym polega dzieło Boga w człowieku: „że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego”. Nie pojmie ten, kto patrzy. Pojmie ten, kto wyruszy w drogę. Mając przed oczami jeden cel – to, co należy do Ojca.

Czytania mszalne rozważa ks. Włodzimierz Lewandowski

Św. Stanisława Kostki

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama