Bóg widzi inaczej

Garść uwag do czytań na XXX niedzielę zwykłą roku C z cyklu „Biblijne konteksty”.

Jak patrzy Bóg? To znaczy co jest dla Niego w człowieku ważne? To na pewno szeroki temat. Liturgia słowa tej niedzieli to fragment odpowiedzi na to pytanie. Zaskakujące jednak w niej jest to, że ta odpowiedź nieco inaczej brzmi  w pierwszym czytaniu, nieco inaczej w Ewangelii. A gdy jeszcze zestawić ją z drugim czytaniem…

1. Kontekst pierwszego czytania Syr 35,12-14.16-18

Księga Mądrości Syracha jest zbiorem różnych pouczeń. Kontekst, w którym to konkretne pouczenie pada nie powinien mieć więc specjalnego znaczenia. W tym jednak wypadku czytanie jest tylko fragmentem szerszego pouczenia o składaniu Bogu ofiar. Mędrzec pochwala te praktyki, ostrzega jednak: „Nie staraj się przekupić Go (Boga) darem, bo nie będzie przyjęty, ani nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej, ponieważ”  (…) i dalej następuje czytany tej niedzieli fragment.

Trudno dociec dlaczego dobierający czytania opuścili początek zdania będący ostrzeżeniem przed próbą przekupienia Boga. Nie bardzo też wiadomo dlaczego pomięto w nim wiersz 15. Ich opuszczenie nie wpływa jednak jakoś zasadniczo na przesłanie płynące  z tego czytania. Ale już lektura dalszej części tekstu jest zastanawiająca. Przytoczmy więc ten tekst w całości zaznaczając samo czytanie pogrubioną czcionką (Syr 35, 11-24).

Nie staraj się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty,
ani nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej,

ponieważ Pan jest Sędzią,
który nie ma względu na osoby.
Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu,
owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego.
Nie lekceważy błagania sieroty
i wdowy, kiedy się skarży.

Czyż łzy wdowy nie spływają po policzkach,
a jej lament nie świadczy przeciw temu, kto je wyciska?
Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty,
a błaganie jego dosięgnie obłoków.
Modlitwa biednego przeniknie obłoki
i nie ustanie, aż dojdzie do celu.
Nie odstąpi ona, aż wejrzy Najwyższy
i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok.

Pan nie będzie zwlekał
i nie będzie dłużej okazywał tym cierpliwości,
aż zetrze biodra tych, co są bez litości,
weźmie pomstę na poganach,
wytraci tłum pyszałków
i skruszy berła niesprawiedliwych;
odda człowiekowi według jego czynów,
dzieła zaś ludzi osądzi według ich zamiarów,
wyda sprawiedliwy wyrok swojemu ludowi
i uraduje go swym miłosierdziem.
Piękne jest miłosierdzie przychodzące w czasie utrapienia,
jak chmury deszczowe - w czasie posuchy.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg