Inna hierarchia ważności

Garść uwag do czytań na XIV niedzielę zwykłą roku A z cyklu „Biblijne konteksty”.

Najpierw o królu, który jedzie na osiołku, potem o życiu wedle ducha, potem wezwanie do przyjęcia jarzma. Co te czytania mają ze sobą wspólnego? Łączy je chyba głownie pogodny klimat, klimat prostoty, pokoju i radości. Ale przede wszystkim są one o Bogu, który myśli na opak. To znaczy zupełnie inaczej niż my, ludzie. I ma nieprzystającą do ludzkiej hierarchię ważności (!).

1. Kontekst pierwszego czytania Za 9,9–10

Prorok Zachariasz, z którego księgi pochodzi pierwsze czytanie, jest prorokiem czasu niewoli babilońskiej Izraela. Właściwie jej końca. Zapowiada – cóż za radość – rychłe wybawienie. Zapowiedź o pokornym królu jadącym na osiołku – czytane tej niedzieli – umieszczona jest w kontekście zapowiedzi ujawnienia się panowania Boga nad narodami oraz zwycięstwa nad nimi Izraela. Przytoczmy jego tekst, z paroma wierszami następującymi jeszcze po nim. To dla lepszego wczucia się w klimat tej zapowiedzi :)

Raduj się wielce, Córo Syjonu,
wołaj radośnie, Córo Jeruzalem!
Oto Król twój idzie do ciebie,
sprawiedliwy i zwycięski.
Pokorny - jedzie na osiołku,
na oślątku, źrebięciu oślicy.
On zniszczy rydwany w Efraimie
i konie w Jeruzalem,
łuk wojenny strzaska w kawałki,
pokój ludom obwieści.
Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza,
od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi.

Także ze względu na krew przymierza zawartego z tobą
wypuszczę więźniów twoich z bezwodnej cysterny.
Wróćcie do warownego miejsca, wygnańcy, oczekujący z nadzieją!
Dzisiaj cię o tym zapewniam,
że cię nagrodzę w dwójnasób.
Albowiem Judę trzymam w pogotowiu,
jak łuk napinam Efraima,
jak włócznią kieruję synami twymi, Syjonie,
przeciwko synom twoim, Jawanie,
i miecz mocarza z ciebie uczynię (...).

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama