Modlitwa Jezusa

Modlitwy Jezusa nie można zrozumieć bez świadomości, że Jezus jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem, że w Nim Słowo stało się ciałem.

Wszystko co dotyczy relacji Boga do człowieka i człowieka do Boga – cała historia zbawienia, stworzenie, przymierze, zapowiedzi mesjańskie, cała historia kreśląca dzieje Narody Wybranego, jak i teksty Nowego Testamentu – modlitwa samego Jezusa do Ojca, Modlitwa Pańska, liczne hymny i modlitwy pierwotnego Kościoła, wszystko to, może być podstawą dla rozważań o modlitwie.

Niewątpliwie czytając Biblię można zauważyć wielość określeń, które są używane dla wyrażenia dialogu człowieka z Bogiem. W Starym Testamencie rozumiano modlitwę nie tyle jako kontemplujące zjednoczenie z Bogiem, co jako akcję, jako niejako część życia każdego Izraelity. W Nowym Testamencie widać wyraźne przesunięcie akcentu w kierunku medytacji. Najdoskonalszy przykładem modlitwy był Jezus Chrystus. On też nauczył swoich uczniów niezwykłej modlitwy, On też daje nam wskazania dotyczące modlitwy.

Modlitwy Jezusa nie można zrozumieć bez zrozumienia, że Jezus jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem, że w Nim Słowo stało się ciałem. Chcąc zrozumieć – na ile to możliwe modlitwę Jezusa pamiętać trzeba o tradycji modlitwy Starego Przymierza, w której to tradycji Jezus wychował się[1].

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg