Refleksja na dziś

Piątek 23 sierpnia 2019

Czytania » Prawdziwe bogactwo

Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? (Mt 22,36).

Usiłując uszeregować przykazania, dzielono je na „wielkie” i „małe”, „ciężkie” i „lekkie”, ogólne i szczegółowe. Natomiast podstęp zawarty w pytaniu uczonego w Piśmie, skierowanym do Jezusa, miał polegać na chęci uwikłania Mistrza z Nazaretu w dysputę prawną. A może chodziło o postawienie Go w roli jednego z wielu nauczycieli, którzy interpretowali Torę… Jakby na to nie patrzył, taka postawa tchnie przewrotnością…

Co na to Jezus – znawca człowieka i jego myślenia? Wskazuje, że jedynym kryterium chrześcijaństwa, które świadczy o jego wiarygodności, jest miłość. Aby dać światu świadectwo o miłości Boga nie trzeba pielęgnować „uczuć religijnych”, ale dążyć do poznania Boga i całkowitego posłuszeństwa Jego woli. A z tego wypływa miłość bliźniego, która przekracza sentymenty i piękne słowach, a wyraża się postawie życzliwości i dobroci, nawet kosztem samego siebie.

Papież Franciszek pyta: „Co pozostaje, co jest wartością w życiu, jakie bogactwa nie zanikną?” I odpowiada: „Z pewnością dwa: Pan i bliźni. Te dwa bogactwa nie zanikną!” (GE 61).

Jednego Serca Jednego Ducha Przykazanie miłości - Jednego Serca Jednego Ducha 2017

ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg