Refleksja na dziś

Piątek 19 sierpnia 2022

Czytania » Jedyne kryterium

Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy (Mt 22,40).

Wydaje się, że nasze codziennie wartościowanie i patrzenie na świat, drugiego człowieka, jak również samego siebie, domaga się jakiegoś kryterium. Bóg wzywa do tego, aby Go miłować. Ale w jaki sposób można tę miłość znaleźć obecną w świecie? Jak ukazać ją światu? Miłując drugiego człowieka, z którym Bóg się utożsamia.

A konkretnie? Miłować bliźniego to chcieć dla niego jedynie dobra, które stanowi zarówno pragnienie, jak i oczekiwanie. Tak więc eliminacja wszelkich form wrogości, agresji, obojętności i nienawiści wobec ludzi to droga, która wiedzie do miłowania Boga i świadczenia o swojej przynależności do Chrystusa. Inaczej to tylko fikcja i czcza paplanina, z której nie wynika żadne konkretne dobro.

Myśl papieża Franciszka

Miłość musi kierować się zarazem i nierozdzielnie ku Bogu i ku bliźniemu. To jest jedna z głównych nowości nauczania Jezusa i pozwala nam zrozumieć, że nie jest prawdziwa miłość Boga taka, która nie wyraża się w miłości bliźniego; i podobnie, nie jest prawdziwą miłością bliźniego ta, która nie czerpie z relacji z Bogiem (Anioł Pański, 25.10.2020).

Jednego Serca Jednego Ducha Przykazanie miłości - Jednego Serca Jednego Ducha 2017

ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama