Portret chrześcijanina

Te krótkie, wypływające z treści Ewangelii rozprawki mogą pomóc czytelnikom w refleksji nad naszym chrześcijańskim esse et agere – być i działać. abp Alfons Nossol

 

Wstęp

Pismo św. zawiera ogromne bogactwo treści. Pierwszą warstwą jest zwyczajna ludzka mądrość, będąca owocem doświadczeń wielu pokoleń. Z tej warstwy utkana jest druga, głębsza warstwa Biblii – jest nią mądrość Boża objawiona człowiekowi. Obie warstwy – jak osnowa i wątek stanowią jedno. Na różne sposoby można czytać Biblię. W tej książce proponuję sięganie do tych fragmentów Nowego Testamentu, które stanowią jakby szkic portretu ucznia Jezusowego. Nie jest to fotografia przeciętnego, czy nawet wzorowego chrześcijanina. Jest to obraz ideału. Próbuję przeglądać się – jak w zwierciadle – w Jezusowej Ewangelii. I co widzę? Z jednej strony to, że wiele cech tego ideału chrześcijanie pielęgnują na codzień. Widzę też, jak wiele nam niedostaje. Dla obu powodów warto sięgać po to zwierciadło.

Teksty zawarte w prezentowanym tomiku powstawały przez dwa lata jako stała rubryka »Opolskiego Gościa Niedzielnego« zatytułowana »PORTRET CHRZEŚCIJANINA«. Proszę więc nie dziwić się powtórzeniom, czy niespójnościom tekstu pisanego z tygodnia na tydzień.

Książkę tę dedykuję wszystkim, których spotykając w życiu, podziwiałem jako chrześcijan. Nie byli i nie są bez błędów i wad. Ale ideały Ewangelii znaczą dla nich tak wiele. Są wśród nich ludzie znani. Są też ludzie prości. Są dorośli, są i dzieci, które zawstydzają mnie ewangelicznym radykalizmem. Wszystkim Wam dziekuję.

AutorI. W ŚWIETLE EWANGELII

1. Pierwowzór portretu chrześcijanina :.
2. Ochrzczeni obecnością :.
3. Chrześcijański realizm :.
4. Prawdziwi i fałszywi prorocy :.
5. Kuszony i kusiciel :.
6. Natychmiast zostawili sieci :.
7. Przychodzili ze swą bezradnością :.
8. Czy świat ich zauważy? :.
9. Czy wolno zagubić te rysy? :.
10. Sól ziemi :.
11. Światło świata :.
12. Sprawiedliwość większa od przykazań :.
13. Niepokojące „najpierw” :.
14. Argumenty duszy i ducha :.
15. Więcej niż obcięta ręka :.
16. Ulgi od Ewangelii? :.
17. Przysięgać? :.
18. Jak sprzeciwiać się złu? :.
19. Tak wiele zostało do zrobienia :.
20. Dyskretna wiara i dobroć :.
21. Boga nie trzeba przekonywać :.
22. Bogu, nie ludziom :.
23. Gdzie gromadzić skarby :.
24. Zbyt wielkie ryzyko :.
25. Trudna granica :.
26. Kim jesteś, byś sądził bliźniego? :.
27. Skarby chrześcijanina :.
28. Prosić jak dziecko :.
29. Ciasna brama :.
30. Czekać na owoce :.
31. Na skale budować :.
32. Młodość ducha :.
33. Czy zawsze bez lęku? :.
34. Przyznać się słowem i czynem :.
35. Miecz, ale nie wojna :.
36. Czy bez Jezusa łatwiej? :.
37. Wrócić do Emaus :.
38. W drodze przez świat :.
39. Wierny Tomasz :.


II. W ŚWIETLE LISTÓW ŚW. PAWŁA

40. Nie wstydzę się Ewangelii :.
41. Dążność ducha :.
42. Dłużnicy? :.
43. Nadzieja :.
44. Być sobą :.
45. Miara wyznaczona przez Boga :.
46. Wszyscy tworzymy jedno ciało :.
47. Z sercem na dłoni :.
48. Wielkiego ducha :.
49. Ciesz się z cieszącymi... :.
50. Przebaczyć „więcej niż zawsze” :.
51. W zgodzie ze wszystkimi :.
52. Zło dobrem zwyciężaj :.
53. Człowiek sumienia :.
54. Nasz znak rozpoznawczy :.
55. Życzliwie przygarnąć :.
56. Przestańmy wyrokować o drugich :.
57. Sprawiedliwy w oczach Boga :.
58. Boży i ludzki pokój :.
59. Wyrozumiałość i wymagania :.
60. Przygarniajcie siebie nawzajem :.
61. Radujcie się zawsze :.
62. Abyście byli jednego ducha :.
63. Prostota i moc :.
64. Tylko Jezus :.
65. Niech Pan to osądzi :.
66. Wspaniały smak wolności :.
67. Uświęcająca moc :.
68. Świadkowie innego świata :.
69. W biegu po nagrodę :.
70. Nieufna ufność :.
71. Obdarowany, by obdarowywać :.
72. Wszystko na chwałę Bożą :.
73. Naśladowcy Chrystusa :.
74. Jeden Chleb i jedno Ciało :.
75. Największy dar :.
76. ...łaska Boża ze mną :.
77. Początek Ewangelii :.
78. To nie jest łatwe :.
79. Bóg nie przegrywa :.
80. Ukarać i wybaczyć :.
81. Żyć dla Chrystusa :.
82. Kontrasty i sprzecznosci? :.
83. Sprzeciw i szacunek :.
84. Nie tykajcie tego, co nieczyste :.
85. Obawy i pociecha :.
86. Zasmucić się po Bożemu :.
87. Apostolska Caritas :.
88. Radosnego dawcę miłuje Bóg :.
89. Słyszał tajemne słowa :.
90. Słabość i siła :.
91. Realizm krzyża i życia :.
92. Pozory i głębia jedności :.
93. Godność Bożego dziecka :.
94. Wolność, miłość, służba :.
95. Pozwolić prowadzić się duchowi :.
96. Życie mamy od Ducha :.
97. Mistrz i jego naśladowcy :.
98. Sprowadzić na właściwą drogę :.
99. Siać i zbierać plony :.
100. Chcę patrzyć na krzyż! :.

Zakończenie :.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama