Teologia Księgi Daniela

Fragment książki "Księga Daniela" z serii Nowy Komentarz Biblijny, który publikujemy za zgodą Wydawnictwa Edycja Świętego Pawła

Orędzie religijne zawarte w Księdze Daniela jest bardzo ważne dla teologii biblijnej, ponieważ rozwija ono niektóre tematy pojawiające się już we wcześniej­szych tekstach biblijnych, między innymi królewskie panowanie Boga, teologię historii, wezwanie do wierności i ufności Bogu, jak również podejmuje niektóre zagadnienia, omawiając je w innym świetle lub po raz pierwszy, na przykład: bez­pośrednia nauka o indywidualnym zmartwychwstaniu czy angelologia. Księga Daniela jako jedyna w Biblii Hebrajskiej o charakterze apokaliptycznym zwraca uwagę na takie zagadnienia, jak sens: historii ziemskiej, świat nadprzyrodzony, wzajemne oddziaływanie sfery ziemskiej i sfery niebiańskiej, działanie Boga w ży­ciu ludzkim i Jego transcendencję, rolę aniołów, męstwo w prześladowaniach i wartość cierpienia, ostateczne unicestwienie zła, nagrodę oraz karę po śmier­ci. Obecne opracowanie ma jedynie charakter krótkiego zarysu najważniejszych tematów teologicznych i moralnych Księgi Daniela, ponieważ większość z nich jest szczegółowo omówiona w komentarzu, zwłaszcza w ekskursjach.

1. Bóg

2. Królestwo Boże

3. „Teologia historii”

4. Angelologia

5. Zmartwychwstanie

6. Zachęta do wierności

Spis treści

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama