Refleksja na dziś

Środa 2 maja 2012

Czytania » Prawdomówność

Jak wiele moich problemów rozwiązało się w momencie, gdy złamałam swoje myślenie i wątpienie, i totalnie zawierzyłam słowom Jezusa. Przyjęłam bez żadnych warunków Jego prawdomówność.

Skoro On powiedział: „Pośćcie!” - tzn. że post jest mi potrzebny.

Skoro On powiedział: „Nieustannie się módlcie!” - tzn. że żyjąc w świecie mogę być jednocześnie zanurzona w modlitwie.

Skoro On powiedział: „Przebaczajcie nieskończenie wiele razy!” - tzn. że jest to dobre dla mnie i mojej duszy.

Skoro On każe mi błogosławić, a nie przeklinać; skoro mam dawać jałmużnę i nie pragnąć bogactwa; skoro mam brać swój krzyż i nieść Go tak, jak On to zrobił – tzn. że to jedyna droga, bym była szczęśliwa tu i teraz, i po śmierci.

Okazuje się, że to „działa” - słuchanie Jego słów i wypełnianie ich wniosło wiele błogosławieństwa w moje życie. On prawdziwie mnie nie osądza, ale zbawia.

 

Czytania mszalne rozważa Elżbieta Krzewińska


 

Środa 4. tygodnia wielkanocnego

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama