Refleksja na dziś

Czwartek 2 lutego 2017

Czytania » Światło i chwała

Światło na oświecenie pogan i chwała ludu Twego, Izraela (Łk 2,32).

Symeon nazywa Dzieciątko Jezus chwałą Izraela. W ten sposób podkreśla niewyczerpane bogactwo spotkania z Mesjaszem, które stało się również i jego udziałem. Oto Mesjasz objawia się swojemu ludowi, którego przedstawicielami są Symeon i Anna. Nowe życie spotyka się z życiem, które dobiega końca.

Bóg realizuje swój plan w sobie tylko wiadomy sposób. Przychodzi w momencie, który sam uważa za najbardziej stosowny. I kieruje nasz wzrok nie na piękno stworzenia, wypełniony pilnymi sprawami kalendarz, ale do świątyni. Tam w ciszy tabernakulum i w klimacie modlitwy uczy nas dystansu do świata i siebie samych. A także tego, by nasze życie było codziennym pomnażaniem Jego chwały.

bambusMOM Andrzej Lampert "Moje uwielbienie"

ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama