Refleksja na dziś

Niedziela 5 listopada 2017

Czytania » Wspólnota sług

Faryzeusze? Kapłani? Dobrze, że choć Pan Jezus od czasu do czasu ustawi ich do pionu. Teraz jeszcze papież Franciszek. Oczywiście. To do nich. Ale czy tylko?

„Bóg, Ojciec miłosierdzia, który odrodził cię z wody i Ducha Świętego, On sam namaszcza ciebie Krzyżmem zbawienia, abyś włączony w Lud Boży wytrwał w jedności w Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne” – to obrzędy chrztu.

„Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła” – to święty Piotr (1P 2,9).

Jezus swojej misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej nie kontynuuje w Kościele wyłącznie przez nielicznych wyświęconych. Jego królestwo wtedy będzie „źródłem światła w świecie” (Flp 2,15) gdy wszystkie dzieci królestwa przestaną zabiegać o miejsce przy stole i troszczyć się o filakterie przy płaszczach, każdego dnia stając się bliższymi Temu, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 21,22).

ks. Włodzimierz Lewandowski

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama