Refleksja na dziś

Niedziela 15 listopada 2020

Czytania » Mam talent

Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem (Mt 25,20b).

Zysk. Fundusze inwestycyjne, giełda papierów wartościowych, lokata… W czasach koronawirusa wszelkie inwestycje wydają się być obarczone dużym ryzykiem. Mimo to trzeba inwestować. Nawet bowiem niewielki zysk jest lepszy niż żaden.

Odkrywanie wspólnoty. Rezygnacja z siebie, czyli z bierności, niewychylania się, bo co inni pomyślą, lepiej jest, jak jest… Często z lęku przed pomyłką wolimy nic nie robić, zasłaniając się różnymi wymówkami, obawami o siebie, przyszłość…

Gotowość na przyjście Pana. Bóg wymaga od uczniów, aby przewidywali i włożyli pewien wysiłek. Chodzi o odpowiedź wierności na wezwanie Jezusa. A więc nie rezygnujmy z pomnażania talentów, jakiekolwiek posiadamy – naturalne zdolności, środki finansowe, dary duchowe czy zarząd nad tajemnicami królestwa – aby nie stać się złym i gnuśnym, ale odziedziczyć radość królestwa.

Otrzymaliśmy dokładnie tyle, żeby już tu być szczęśliwymi. Potrzebujemy też do szczęścia innych. Jeśli już dziś nie będziemy myśleć o życiu wiecznym, świętując i pozwalając także innym na świętowanie niedzieli, to kiedy?

Myśl św. Jana Pawła II

Dziś doświadczacie w sposób szczególny prawdy, że zostaliście wyposażeni w wielorakie dary i talenty. Nie przestawajcie za nie dziękować Temu, który „hojnie darzy łaską i chwałą, nie odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie” (Ps 84 [83], 12). Odkrywajcie w sobie te zdolności, cieszcie się nimi i rozwijajcie je z Bożą pomocą. Nieście je jako dary Ducha Świętego wszystkim, którzy potrzebują waszego miłosierdzia (pozdrowienia skierowane do młodych zgromadzonych na modlitewnym czuwaniu, Pola Lednickie, 7.06.2003).

Lednica2000 Siewcy Lednicy - Nasze oczekiwanie

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama