Refleksja na dziś

Środa 2 grudnia 2020

Czytania » Z ufnością

Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność Iz 25

Prorok Izajasz roztacza przed nami wizję uczty mesjańskiej po sądzie ostatecznym. To największy dar, jaki Bóg przygotował dla tych, którzy wybiorą życie z Nim. Jednak, żeby kiedyś z niej czerpać, muszę tu na ziemi się do tego się właściwie przygotować. Jak? Po prostu Mu zaufać. Wtedy łatwiej będzie mi żyć według Jego woli, odważniej poszukiwać Bożych darów i wykorzystywać je w codziennym życiu.

Jezus pokazuje mi dziś, jak to uczynić. Przychodzili do Niego różni ludzie, często poszukujący pomocy. Zawsze obdarowywał, gdy z wiarą Go o to prosili, sam także widział i zaradzał ludzkim potrzebom. Pomagał i nadal pomaga, bo mnie kocha. Chce, bym i ja służyła innym. Nie będzie to możliwe, gdy wciąż wpatrzona w siebie, będę szukać własnej chwały i podziwu dla siebie. Opierać się jedynie na swoich siłach, a nie na Nim.

 

Magdalena Tylek Magdalena Kania - Psalm 23

Aleksandra Kozak

Reklama

Reklama