Refleksja na dziś

Środa 18 listopada 2020

Czytania » W stronę Nieba

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący,
Który był i Który jest, i Który przychodzi (Ap 4,8b).

Chcemy znać przyszłość Kościoła. Nasza ciekawość sprawia, że pojawiają się różne wizje, w tym katastroficzne, które nijak mają się do jednak do realnej rzeczywistości… Zdarzają się pytania: czy obecny kryzys, skandale, apostazje nie są początkiem końca… Warto się nad tymi pytaniami zatrzymać, ale jednocześnie nie zapominać, że centrum świata stanowi Bóg, który jest też założycielem Kościoła. Natomiast wszystko, co żyje, jest przeznaczone do uwielbienia Boga. I na tym polega „boska liturgia” uczestników nieba.

Raj jest wyjątkowym spotkaniem. Jest pełnią miłości. Jest wspólnotą z samym Bogiem. Stąd liturgia ziemska jest niejako przedsmakiem „boskiej liturgii uczestników nieba” i źródłem łask. To w czasie Eucharystii – wraz z aniołami i świętymi – możemy znosić hymn uwielbienia na cześć Władcy całej ziemi.

Nieraz pozostaje jednak tylko niezaspokojona tęsknota za prawdziwym spotkaniem, które przy okazji lęku o stan zdrowia czy niepewną przyszłość może odbyć się jedynie za pomocą mediów elektronicznych.

Myśl św. Jana Pawła II

Możemy przyjąć, że życie całego stworzenia jest hymnem pochwalnym na cześć Stwórcy (…). W człowieku, będącym rzecznikiem całego stworzenia, wszystko, co żyje, chwali Pana. Każdy nasz oddech, oznaczający również samoświadomość, świadomość i wolność (por. Prz 20, 27), staje się hymnem i modlitwą całego pulsującego we wszechświecie życia (Audiencja generalna, 9. 01.2002).

Audrey Assad Holy, Holy, Holy - Audrey Assad

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama