Refleksja na dziś

Poniedziałek 9 listopada 2020

Czytania » Można...

…załamywać ręce na widok chorych drzew, a nie widzieć wody, niosącej im uzdrowienie.

…gorszyć się kupcami w świątyni i nawoływać do chwycenia za bicz, nie widząc Tego, który oczyścił ją nie biczem, ale drogocenną Krwią swoją.

… liczyć dni do upadku nie wiedząc, że czas „trzech dni” będzie trwał aż do dnia ostatniego.

Można. Ale po co? Przecież fundamentu „nikt nie może położyć innego niż ten, który JEST POŁOŻONY, a którym jest Jezus Chrystus.

ks. Włodzimierz Lewandowski

Reklama

Reklama