Refleksja na dziś

Sobota 12 czerwca 2021

Czytania » Szczep błogosławiony

Czekamy na kolejne objawienia, cuda, znaki, wyjaśnienie zakrytych przed zwykłymi śmiertelnikami tajemnic. Nie zauważając tego, co już się dokonało. Co zostało nam dane. Szczep błogosławiony, szaty zbawienia, płaszcz sprawiedliwości, klejnoty oblubienicy.

Jesteśmy nim nawet wtedy, gdy Jezus gdzieś nam się zagubi. Gdy zamiast szukać Go w tym, co należy do Ojca, wydzwaniamy do krewnych i znajomych, uczonych i biegłych, w jałowych sporach i dysputach. Gdy nie rozumiejąc błąkamy się po manowcach łatwych odpowiedzi.

Mimo to jesteśmy szczepem błogosławionym. Nie ze względu na nasze uczynki. Jesteśmy nim, bo Pan uboży i wzbogaca. Poniża i wywyższa. Podnosi z prochu i barłogu. Daje śmierć i życie.

Szczep błogosławiony… Czymże jest  miecz przepowiadany miecz boleści gdy tak wielkich rzeczy jesteśmy uczestnikami?

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg