Refleksja na dziś

Czwartek 8 czerwca 2023

Czytania » Chleb życia

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki (J 6, 51ab).

Wszyscy jesteśmy na ziemi pielgrzymami, którzy zmierzają do domu Ojca. W naszej pielgrzymce wiary niezbędny jest pokarm, który podtrzymuje nas w drodze i pozwala ufnie iść do przodu. Zatem Ciało i Krew Chrystusa są pokarmem na naszej drodze do Boga, który posłał swojego Syna na świat, aby wysłużył nam niebo.

Komunia, którą przyjmujemy, daje nam życie wieczne oraz łączy nas z innymi w jeden Kościół. Ma też stawać się naszym życiem oraz kierować, formować i przemieniać naszą codzienność aż do pełnej komunii z Trójjedynym Bogiem w wieczności.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przypomina, iż największe nasze szczęście na tym świecie daje nam przyjmowanie Jezusa w Komunii Świętej. Tym samym obdarza nam błogosławieństwem i pokojem, dzięki którym topnieją wszelkie podziały, nienawiść i egoizm.

Myśl Benedykta XVI

Zachwyt wobec daru, jaki Bóg nam dał w Chrystusie, wzbudza w naszej egzystencji nową dynamikę, zobowiązującą nas, byśmy dawali świadectwo Jego miłości. Stajemy się świadkami, gdy poprzez nasze czyny, słowa i sposób bycia ktoś Inny objawia się i udziela (Sacramentum caritatis, 85).

Ad Te Quartet Ad Te Quartet - Witaj Pokarmie (P. Bębenek)

Ks. Leszek Smoliński

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg