Refleksja na dziś

Czwartek 22 czerwca 2023

Czytania » Cel modlitwy

Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie… Mt 6

Pan Jezus uczy prostej i pięknej modlitwy, którą powtarzamy każdego dnia. Wyraża ona zawierzenie i oddanie się Bogu, zawiera prośbę o zaspokojenie życiowych potrzeb, a także troskę o sprawy wieczne. Ważnym jest, byśmy pamiętali, że warunkiem owocnej modlitwy są również właściwe relacje z bliźnimi. Czy możemy stawać przed Bogiem, gdy nosimy w sercu tyle urazów, złości, nienawiści?

Stałe przebywanie z Bogiem prowadzi do pełnego zjednoczenia z Nim, a że jest ono możliwe pokazało nam to wielu świętych. Bóg wtedy zaczyna zajmować w życiu pierwsze miejsce, a człowiek coraz bardziej świadomie przebywać w  Jego obecności. Czy ten cel przyświeca nam, gdy na modlitwie stajemy przed Bogiem?

 

modlitwaSERCA Magda Anioł - Ojcze nasz

 

Aleksandra Kozak

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg