Słownik biblijny

Hasła na literę „C”

Cherubini

biblijne określenie jednej z grup istot duchowych z otoczenia Boga. W Starym Testamencie symbolizowali na przykład niemożność powrotu do stanu, który wyrażał obraz raju (Rdz 3,24). Ich rolą jest wskazywanie na Bożą obecność, symbolizowanie potęgi i władzy Stwórcy. Ich wyobrażenia zdobiły przybytek i Arkę Przymierza. Według Starego Testamentu, w przeciwieństwie do aniołów, nie byli posłańcami Boga do ludzi (1Krl 7,36). Nowy Testament wspomina o nich tylko w opisie Arki Przymierza, zawartym w Liście do Hebrajczyków (9,5). Ojcowie Kościoła uważali, że są jedną z dziewięciu grup aniołów.

Reklama

Reklama